„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wzrost produkcji poprzez zakup innowacyjnych maszyn do obróbki drewna” mająca na celu:

Wzrost konkurencyjności gospodarczej w tym branży turystycznej Podbabiogórza,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” na lata 2014 – 2020 poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich